Kindy Farm Excursion 2014

Photos of our Kindergarten students on their farm excursion.